Thứ Năm, 1 tháng 1, 1976

Ứng xử khéo - Truyện ngụ ngôn

Ứng xử khéo

Serve 1

Một hôm, họ nhà Khỉ có giỗ nên mời Heo và Bò tới nhà ăn cỗ. Xong xuôi, chiều đến, bỗng Khỉ thấy Cọp tới hỏi: - Vì sao giỗ chẳng mời ta? Khỉ bảo: - Cỗ bàn nhỏ mọn. Nào đâu dám mời quan bác, xin hẹn sang năm sẽ sửa mâm cỗ đầy. Cọp nghe thế lấy làm phải bèn phe phẩy đuôi ngất nghểu ra về. Khỉ vợ thấy thế hỏi khỉ chồng: - Sao lại đặt điều nói khoác với bác Cọp làm chi? - Không, đó chỉ là cách khéo léo từ chối giao du với những kẻ hung dữ đó thôi.
Hết : Chương 1 - Xem tiếp : Chương 2

Serve 1

Một hôm, họ nhà Khỉ có giỗ nên mời Heo và Bò tới nhà ăn cỗ. Xong xuôi, chiều đến, bỗng Khỉ thấy Cọp tới hỏi: - Vì sao giỗ chẳng mời ta? Khỉ bảo: - Cỗ bàn nhỏ mọn. Nào đâu dám mời quan bác, xin hẹn sang năm sẽ sửa mâm cỗ đầy. Cọp nghe thế lấy làm phải bèn phe phẩy đuôi ngất nghểu ra về. Khỉ vợ thấy thế hỏi khỉ chồng: - Sao lại đặt điều nói khoác với bác Cọp làm chi? - Không, đó chỉ là cách khéo léo từ chối giao du với những kẻ hung dữ đó thôi.
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close