Thứ Năm, 1 tháng 1, 1976

Con cáo và chùm nho

Con cáo và chùm nho

Serve 1

Ngày xưa, có một con Cáo hay lảng vảng gần trang trại của những người nông dân. Một hôm, nó phát hiện ra một khu vườn với đầy những chùm nho tím, chín mọng ở trên cao. Cáo liếm mép thèm thuồng nhìn những chùm nho và cẩn thận ngó quanh xem có bác nông dân nào không... Rồi nó lấy đà nhảy lên. Nhưng Cáo đã vồ trượt. Cáo lùi lại mấy bước, và lấy hết sức bình sinh nhảy lên một lần nữa. Nhưng chùm nho ở quá cao, nó không tài nào với tới được. Cáo lại không muốn bỏ cuộc, nó tiếp tục nhảy đi nhảy lại quanh chùm nho cho tới khi chân mỏi nhừ. Cuối cùng, không còn cách nào khác, nó đành quay đầu bỏ đi. Vừa đi, Cáo ta vừa tự nhủ: "Thực ra mình đâu có thích ăn nho. Với lại, chắc chắn là chùm nho đó còn xanh. Chua thế thì làm sao ăn được!". Bài học: Khi không đạt được điều gì mà mình mong muốn, người ta thường làm bộ coi như nó không đáng để cố gắng Thơ: Thấy chùm nho mọng trên giàn Cáo tìm mọi cách hái ăn đỡ thèm Nhảy lên tụt xuống mấy phen Bực mình chẳng được, cáo bèn chê bôi Nho còn xanh quá đi thôi
Hết : Chương 1 - Xem tiếp : Chương 2

Serve 1

Ngày xưa, có một con Cáo hay lảng vảng gần trang trại của những người nông dân. Một hôm, nó phát hiện ra một khu vườn với đầy những chùm nho tím, chín mọng ở trên cao. Cáo liếm mép thèm thuồng nhìn những chùm nho và cẩn thận ngó quanh xem có bác nông dân nào không... Rồi nó lấy đà nhảy lên. Nhưng Cáo đã vồ trượt. Cáo lùi lại mấy bước, và lấy hết sức bình sinh nhảy lên một lần nữa. Nhưng chùm nho ở quá cao, nó không tài nào với tới được. Cáo lại không muốn bỏ cuộc, nó tiếp tục nhảy đi nhảy lại quanh chùm nho cho tới khi chân mỏi nhừ. Cuối cùng, không còn cách nào khác, nó đành quay đầu bỏ đi. Vừa đi, Cáo ta vừa tự nhủ: "Thực ra mình đâu có thích ăn nho. Với lại, chắc chắn là chùm nho đó còn xanh. Chua thế thì làm sao ăn được!". Bài học: Khi không đạt được điều gì mà mình mong muốn, người ta thường làm bộ coi như nó không đáng để cố gắng Thơ: Thấy chùm nho mọng trên giàn Cáo tìm mọi cách hái ăn đỡ thèm Nhảy lên tụt xuống mấy phen Bực mình chẳng được, cáo bèn chê bôi Nho còn xanh quá đi thôi
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close