Thứ Năm, 1 tháng 1, 1976

Cáo và Dê - Truyện ngụ ngôn

Cáo và Dê

Serve 1

Cáo và Dê đang khát khô cả họng. Hai con bèn rủ nhau đi tìm nguồn nước uống. Đi một hồi, chúng tìm thấy một cái giếng. Quá mừng rỡ, chúng không kịp suy nghĩ, vội lao nhanh xuống giếng và thi nhau uống cho đã cơn khát. Đến khi hết khát, cả hai con mới giật mình vì không biết làm thế nào để leo ra khỏi giếng. Suy nghĩ một lúc, Cáo mới bảo Dê: - Tôi có cách này. Anh hãy đứng dựa hai chân trước vào thành giếng. Như vậy, tôi có thể trèo lên lưng anh, từ đó bám vào miệng giếng để leo lên. Khi lên được rồi, tôi sẽ kéo anh lên theo. Anh thấy sao? Dê đồng ý ngay mà không mảy may nghi ngờ. Sau khi lên được miệng giếng, Cáo liền trở mặt, nói với Dê: - Tôi thấy anh liều thật đấy, thân hình nặng thế mà dám mò xuống giếng để uống nước. Bây giờ tuy tôi đã ở trên này nhưng làm gì có sức mà kéo anh lên. Thôi, anh hãy tự lo cho mình nhé, tôi đi đây!!!
Hết : Chương 1 - Xem tiếp : Chương 2

Serve 1

Cáo và Dê đang khát khô cả họng. Hai con bèn rủ nhau đi tìm nguồn nước uống. Đi một hồi, chúng tìm thấy một cái giếng. Quá mừng rỡ, chúng không kịp suy nghĩ, vội lao nhanh xuống giếng và thi nhau uống cho đã cơn khát. Đến khi hết khát, cả hai con mới giật mình vì không biết làm thế nào để leo ra khỏi giếng. Suy nghĩ một lúc, Cáo mới bảo Dê: - Tôi có cách này. Anh hãy đứng dựa hai chân trước vào thành giếng. Như vậy, tôi có thể trèo lên lưng anh, từ đó bám vào miệng giếng để leo lên. Khi lên được rồi, tôi sẽ kéo anh lên theo. Anh thấy sao? Dê đồng ý ngay mà không mảy may nghi ngờ. Sau khi lên được miệng giếng, Cáo liền trở mặt, nói với Dê: - Tôi thấy anh liều thật đấy, thân hình nặng thế mà dám mò xuống giếng để uống nước. Bây giờ tuy tôi đã ở trên này nhưng làm gì có sức mà kéo anh lên. Thôi, anh hãy tự lo cho mình nhé, tôi đi đây!!!
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close