Thứ Năm, 1 tháng 1, 1976

Sư tử và Chuột - Truyện ngụ ngôn

Sư tử và Chuột

Serve 1

Một con sư tử đang nằm ngủ trong rừng. Một con chuột nhắt trong lúc chạy đi kiếm ăn, không biết mắt mũi để đâu, va phải sư tử. Sư tử choàng tỉnh, giận dữ giơ chân chộp lấy chuột nhắt nhỏ bé định giết chết. - Xin tha cho cháu!... Chuột nhắt bé nhỏ van xin... Xin ông thả cháu ra! Đến một ngày nào đó cháu sẽ đền ơn ông. Sư tử quá buồn cười khi nghĩ rằng con chuột bé tí này có khi nào lại giúp được gì cho mình. Nhưng nó rộng lượng và cuối cùng thả cho chuột đi. Ít ngày sau, trong khi mải mê đuổi theo con mồi, sư tử đã dính vào bẫy lưới của một thợ săn. Cựa quậy măi cũng không thể thoát ra được, sư tử gầm rống vang khắp rừng. Chuột nhắt nghe tiếng gầm biết sư tử bị nạn liền chạy đến. Thấy sư tử đang nằm trong lưới, chuột ta ra sức gặm nhấm cho đến khi dây đứt ra. Và thế là chỉ một lát sau sư tử đã được tự do. - Ông đã cười khi cháu bảo sẽ có ngày cháu đền đáp... Chuột nhắt nói với sư tử... Giờ thì ông đã thấy rồi đấy! Bé xíu như chuột nhưng vẫn có thể cứu được cả sư tử.
Hết : Chương 1 - Xem tiếp : Chương 2

Serve 1

Một con sư tử đang nằm ngủ trong rừng. Một con chuột nhắt trong lúc chạy đi kiếm ăn, không biết mắt mũi để đâu, va phải sư tử. Sư tử choàng tỉnh, giận dữ giơ chân chộp lấy chuột nhắt nhỏ bé định giết chết. - Xin tha cho cháu!... Chuột nhắt bé nhỏ van xin... Xin ông thả cháu ra! Đến một ngày nào đó cháu sẽ đền ơn ông. Sư tử quá buồn cười khi nghĩ rằng con chuột bé tí này có khi nào lại giúp được gì cho mình. Nhưng nó rộng lượng và cuối cùng thả cho chuột đi. Ít ngày sau, trong khi mải mê đuổi theo con mồi, sư tử đã dính vào bẫy lưới của một thợ săn. Cựa quậy măi cũng không thể thoát ra được, sư tử gầm rống vang khắp rừng. Chuột nhắt nghe tiếng gầm biết sư tử bị nạn liền chạy đến. Thấy sư tử đang nằm trong lưới, chuột ta ra sức gặm nhấm cho đến khi dây đứt ra. Và thế là chỉ một lát sau sư tử đã được tự do. - Ông đã cười khi cháu bảo sẽ có ngày cháu đền đáp... Chuột nhắt nói với sư tử... Giờ thì ông đã thấy rồi đấy! Bé xíu như chuột nhưng vẫn có thể cứu được cả sư tử.
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close