Thứ Sáu, 1 tháng 1, 1971

Dế Mèn Phiêu Lưu Ký - Lời tác giả - Tô Hoài - Truyện thiếu nhi

Thông tin truyện

Dế Mèn Phiêu Lưu Ký Lời tác giả
Tác giả : Tô Hoài
Quốc gia : Việt Nam Thể loại : Văn học Việt Nam - Truyện thiếu nhi Số chương : 9  Người đăng : Hồ Vũ Tuấn Anh
Đọc truyện

Serve 1

Dế Mèn sắp ra Hải Phòng, lại vào miền Nam, rồi đi Sô-phi-a. Năm trước, đã đến sông Đa-nuýp bờ bên này. Bây giờ mới sang Bun-ga-ri. Dế Mèn vẫn mong ước mình có thêm nhiều bạn. Dế Mèn vẫn thư từ với Quảng Nam Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, U-lan-ba-to, Răng-gun, Tô-ki-ô... Vui nhất là được đi nhiều nơi, quen thêm nhiều bạn mới.   Một lần kia, tôi thăm trường phổ thông số 5 ngoại thành Mát-xcơ-va. Các lớp ngồi nghe kể chuyện Việt Nam đánh đế quốc Mỹ... Rồi tôi hỏi: - Các bạn có quen Dế Mèn không? Tất cả cười ầm, giơ tay một loạt.  Các bạn Mát-xcơ-va gửi tôi một món quà, nhờ mang cho Dế Mèn. Cái hộp to, trong đặt chiếc khay nhôm vuông như cái sân gạch, trên có cây chuối, cây tre, quả dứa và tượng bằng nhựa màu, đủ mặt Dế Mèn, Dế Trũi, bác Xiến Tóc, cái Kiến, cô Niềng Niễng, anh Gọng Vó...  Tôi hỏi Dế Mèn :  - Anh đã đi nhiều thế anh học được điều gì?  Dế Mèn đáp:  - Nhiều lắm chứ. Tục ngữ có câu "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" cơ mà. Trái đất như quyển sách hay, ai chịu khó xem xét và suy nghĩ đều học được những điều bổ ích. Các bạn thành phố cửa biển Hải Phòng, các bạn Sô-phi-a, các bạn ở phía nam đất nước...!, câu nói ấy của Dế Mèn, xin gửi đến các bạn.  Hà Nội, tháng ba 1986  Tô Hoài.
Hết lời tác giả
Hết : Lời tác giả - Xem tiếp : Chương 1
Chọn chương để xem
Chương : Lời tác giả 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Serve 1

Dế Mèn sắp ra Hải Phòng, lại vào miền Nam, rồi đi Sô-phi-a. Năm trước, đã đến sông Đa-nuýp bờ bên này. Bây giờ mới sang Bun-ga-ri. Dế Mèn vẫn mong ước mình có thêm nhiều bạn. Dế Mèn vẫn thư từ với Quảng Nam Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, U-lan-ba-to, Răng-gun, Tô-ki-ô... Vui nhất là được đi nhiều nơi, quen thêm nhiều bạn mới.  
Một lần kia, tôi thăm trường phổ thông số 5 ngoại thành Mát-xcơ-va. Các lớp ngồi nghe kể chuyện Việt Nam đánh đế quốc Mỹ... Rồi tôi hỏi:
- Các bạn có quen Dế Mèn không?
Tất cả cười ầm, giơ tay một loạt. 
Các bạn Mát-xcơ-va gửi tôi một món quà, nhờ mang cho Dế Mèn. Cái hộp to, trong đặt chiếc khay nhôm vuông như cái sân gạch, trên có cây chuối, cây tre, quả dứa và tượng bằng nhựa màu, đủ mặt Dế Mèn, Dế Trũi, bác Xiến Tóc, cái Kiến, cô Niềng Niễng, anh Gọng Vó... 
Tôi hỏi Dế Mèn : 
- Anh đã đi nhiều thế anh học được điều gì? 
Dế Mèn đáp: 
- Nhiều lắm chứ. Tục ngữ có câu "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" cơ mà. Trái đất như quyển sách hay, ai chịu khó xem xét và suy nghĩ đều học được những điều bổ ích.
Các bạn thành phố cửa biển Hải Phòng, các bạn Sô-phi-a, các bạn ở phía nam đất nước...!, câu nói ấy của Dế Mèn, xin gửi đến các bạn. 
Hà Nội, tháng ba 1986 
Tô Hoài.


Hết lời tác giả
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close