Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Văn học Trung Quốc : Hán Sở tranh hùng - Lời nói đầu

Thông tin truyện

Hán Sở tranh hùng Tác giả : Mộng Bình Sơn Xuất bản : Đang cập nhật Quốc gia : Trung Quốc Thể loại : Văn học Trung Quốc Người dịch : Đang cập nhật  Nguồn : Nhacone.blogspot.com Người đăng : Hồ Vũ Tuấn Anh
Lời nói đầu
Ðạo Trời vô cùng.  Lòng người bất trắc.  Chỉ có Nhân và Nghĩa là thứ bảo vật bất biến vĩnh hằng.  Nhân Nghĩa là bảo vật, vì từ nghìn xưa cho tới nghìn sau, luôn luôn được ưa chuộng. Trái lại Hung Bạo bị căm thù.  Ðược ưa thì thắng, bị ghét thì thua, cuộc đấu tranh trường diễn của lịch sử, lời tiên nho nói không sai : "Cương cường tất tử nhân nghĩa vương" Truyện Hán Sở tranh hùng là một minh họa có sức thuyết phục cho chân lý ấy.  Tần Thủy Hoàng dùng sức mạnh tóm thâu lục quốc, nhưng vì chỉ biết lấy bạo lực, không biết lấy nhân nghĩa thu phục lòng người mà lòng người rời bỏ, rốt cuộc bị Hạng Vũ tiêu diệt. Nhưng thắng Tần rồi, Hạng Vũ lại lầm đường đi vào vết xe đổ, nên đã bị Lưu Bang trừ khử. Lưu Bang tức Hán Cao Tổ đã thấy sức mạnh và độ bền của Nhân, Nghĩa, biết dùng Nhân Nghĩa làm keo sơn gắn bó lòng người, nên đã củng cố Hán tộc được lâu dài.  Ðọc "Hán Sở tranh hùng" là để soi tấm gương không mòn còn mãi : Tấm Gương Nhân Nghĩa.
















Hán Sở tranh hùng - Lời nói đầu x

Ðạo Trời vô cùng.
Lòng người bất trắc. 
Chỉ có Nhân và Nghĩa là thứ bảo vật bất biến vĩnh hằng. 
Nhân Nghĩa là bảo vật, vì từ nghìn xưa cho tới nghìn sau, luôn luôn được ưa chuộng. Trái lại Hung Bạo bị căm thù. 
Ðược ưa thì thắng, bị ghét thì thua, cuộc đấu tranh trường diễn của lịch sử, lời tiên nho nói không sai :
"Cương cường tất tử nhân nghĩa vương"
Truyện Hán Sở tranh hùng là một minh họa có sức thuyết phục cho chân lý ấy. 
Tần Thủy Hoàng dùng sức mạnh tóm thâu lục quốc, nhưng vì chỉ biết lấy bạo lực, không biết lấy nhân nghĩa thu phục lòng người mà lòng người rời bỏ, rốt cuộc bị Hạng Vũ tiêu diệt. Nhưng thắng Tần rồi, Hạng Vũ lại lầm đường đi vào vết xe đổ, nên đã bị Lưu Bang trừ khử.
Lưu Bang tức Hán Cao Tổ đã thấy sức mạnh và độ bền của Nhân, Nghĩa, biết dùng Nhân Nghĩa làm keo sơn gắn bó lòng người, nên đã củng cố Hán tộc được lâu dài. 

Ðọc "Hán Sở tranh hùng" là để soi tấm gương không mòn còn mãi : Tấm Gương Nhân Nghĩa.
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close